Email:

Kinh Doanh

Kỹ Thuật

 

 

 

1. Xử Lý Nước lò hơi - LibbGuard

Sản Phẩm Đặc tính Công dụng
1.1. Chất Kiểm Soát Độ Kiềm
LibbGuard 9910

Hóa chất xử lý nước lò hơi, điều chỉnh pH và độ kiềm, ngăn ngừa cáu cặn trong lò hơi

Xử lý độ kiềm và cáu cặn

1.2. Chất Kiểm Soát Cáu Cặn Nồi Hơi
LibbGuard 9810

Hóa chất xử lý nước lò hơi. Kiểm soát độ cứng. Ngăn chặn đóng cáu cặn,  nghẽn nghẹt.

Xử lý cáu cặn trong nồi hơi

1.3. Chất Kiểm Soát Oxy Hòa Tan

LibbGuard 9710

Nguyên liệu thực vật hấp phụ Oxy hòa tan trong lò hơi công nghiệp và hệ thống sản xuất có dùng nước.

Ngăn chặn ăn mòn, rỗ mặt do oxýt hóa; nhất là trong đường hơi hoặc lò hơi.

LibbGuard 9711

Chất vô cơ loại bỏ hiệu quả oxy hòa tan trong lò hơi công nghiệp và hệ thống sản xuất có dùng nước.

1.4. Nhóm Chất Đa Công Dụng

LibbGuard 9400

Hóa chất xử lý nước lò hơi.đa công dụng

Xử lý độ kiềm, độ cứng, cáu cặn và ngăn chặn Oxy hòa tan trong nồi hơi

1.5. Nhóm Chất Kiểm Soát Đóng Cặn – Tẩy cáu “On-Line”

LibbGuard 9500

Hiệu quả trong tẩy cáu và phân tán silica - silicates trong lò hơi đang hoạt động.

Xử lý cáu trong nước cấp có nhiều silic.

LibbGuard 9501

Kiểm soát đóng cáu, tẩy sắt, calcium, chất đóng cáu và gây nghẹt trong lò hơi đang hoạt động.

Xử lý bùn cáu, sắt với chất phân tán.

1.6. Chất kiểm soát bọt

LibbGuard 7505

Chất hữu cơ huyền phù không độc, kiểm soát bọt trong hệ thống công nghiệp, tháp giải nhiệt, lò hơi, chất thải lỏng.

Điều chỉnh bọt trong hệ thống công nghiệp, tháp giải nhiệt, lò hơi, chất thải lỏng.

LibbGuard 7501

Chất kiểm soát bọt trong hệ thống công nghiệp,

Điều chỉnh bọt trong hệ thống công nghiệp.

TOP

 

Trang Chủ     Hoạt Động     Sản Phẩm   Tự Giới Thiệu    Câu Hỏi     Liên hệ   Sơ đồ web   

 

© 2005 - 2010 Libb Company Limited. All rights reserved.