Email:

Kinh Doanh

Kỹ Thuật

 

Liên kết web

 

 

 

 

 
 

1. Chế Phẩm Sinh Học Xử Lý Chất Thải : Altez - Altrus

Sản Phẩm

Đặc Tính - Công Dụng

Altez 6001

Các enzym amylaz, proteaz, cellulaz phân hủy chất thải hữu cơ trong gia dụng và công nghiệp.

Altrus 6002

Vi sinh vật chuyên biệt phân hủy chất thải hữu cơ, dùng trong công nghiệp và gia dụng, an toàn và hiệu quả.

Altrus 6003

Altrus 6004

2. Chế Phẩm Sinh Học & Thuốc Thú Y Thủy Sản

Chế Phẩm Sinh Học Đa Công Dụng

LIBBAC

Chế Phẩm Vi Sinh Phòng Dịch, Ổn Định Màu Nước và pH Ao Hồ Nuôi Tôm

LIBBYM

Men Sinh Học Đậm Đặc Tạo Lắng và Phân Hủy Chất Thải Ao Hồ Nuôi Tôm

LIBBIO

Chế Phẩm Vi Sinh Tạo Màu Nước, Xử Lý Đáy, Ổn Định pH Ao Hồ Nuôi Tôm

Men Vi Sinh và Thuốc Bổ Sung Thức Ăn Tôm

LIBBUS

Men Vi Sinh Phòng Trị Bệnh Tiêu Hóa và Tăng Chuyển Hóa Thức Ăn Cho Tôm

C-PHOS

Vitamine C Bền Vững, Tăng Đề Kháng, Giải Độc Cho Tôm và Thủy Sản

3. Hóa Chất Chuyên Dùng Trong Thủy Sản

TEA SAPONIN LIQUID

Saponin Lỏng Diệt Tạp và Kích Lột

TOP

 

Trang Chủ     Hoạt Động     Sản Phẩm   Tự Giới Thiệu    Câu Hỏi     Liên hệ   Sitemap   

 

© 2005 - 2010 Libb Company Limited. All rights reserved.